โดนเอาอยู่ยังเล่นเฟสบุคแบบสบายใจ กระแทกซะให้ร้อง xxx